Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek lost u niets af, u betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten. Maar aan het eind van de looptijd is uw schuld even groot als in het begin. U moet uw hypotheek dan aflossen met uw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Voordelen aflossingsvrije hypotheek

  • Lage maandlasten.
  • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten vóór 1 januari 2013).

Nadeel aflossingsvrije hypotheek

  • De hypotheekschuld blijft even hoog.

Als u verhuist mag u de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.

Deze hypotheekvorm is niet geschikt voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Sinds 2013 mag u namelijk de hypotheekrente alleen aftrekken als u binnen 30 jaar de hypotheek stapsgewijs aflost. Dat is bij de aflossingsvrije hypotheek niet het geval. Als uw aflossingsvrije hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013, mag u de hypotheekrente wel aftrekken, voor maximaal 30 jaar.