Autoverzekering

Als u met uw auto in het verkeer bent, loopt u verschillende risico’s. U kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade of letsel bij anderen. Maar uw eigen auto kan ook beschadigd raken of gestolen worden.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een autoverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan uw eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met uw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor u aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan uw eigen auto wordt met de WA verzekering niet vergoed.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is uw auto verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, brand, storm, bliksem of hagel. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.

Volledig cascoverzekering
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig is gedekt.

Schade door onbekende dader

Als iemand door een aanrijding met een motorvoertuig bij u schade veroorzaakt, worden de kosten vergoed omdat de bestuurder verplicht een WA-verzekering heeft. Maar wat als de dader doorrijdt, onverzekerd is of in een gestolen voertuig reed? Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Op de website schadezonderdader.nl kunt u met een simpele checklist nagaan of uw schade voor vergoeding door het fonds in aanmerking komt. Bovendien kunt u direct online een claim indienen.

Alleen verzekeren op vakantie

Gaat u op vakantie met de auto en heeft u alleen een WA-verzekering? Dan kunt u een vakantiecascoverzekering sluiten. U bent dan verzekerd tegen het risico van schade aan uw auto tijdens uw vakantie. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De premie

De premie is onder meer afhankelijk van:

  • Kenmerken van het motorvoertuig, zoals gewicht, bouwjaar en cilinderinhoud.
  • De oorspronkelijke cataloguswaarde.
  • De regio waar u woont.
  • Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
  • Of u de auto privé of zakelijk gebruikt.
  • Uw leeftijd.
  • Hoeveel schadevrije jaren u heeft.

No-claimkorting

Als u één of meer jaren geen schade claimt, krijgt u een no-claimkorting op de premie. Die kan oplopen tot maximaal tachtig procent. Claimt u na verloop van tijd toch een schade? Dan vervalt (een deel van) de korting.
Wilt u schade claimen of overstappen naar een andere autoverzekeraar? Wij zoeken voor u uit wat er dan gebeurt met uw no-claimkorting.

Aanvullende verzekeringen

Naast de autoverzekering kunt u zich extra verzekeren voor andere verkeersrisico’s:

Ongevallen inzittenden
Zorgt voor een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang.

Schade inzittenden
Stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze de materiële schade of letselschade oploopt bij een ongeval.

Rechtsbijstand
Voor juridische hulp bij conflicten omtrent uw eigen auto.