Bromfietsverzekering

Een eigen bromfiets, scooter of motor betekent bewegingsvrijheid, maar u loopt met uw voertuig ook verkeersrisico’s. Verzeker daarom uw bromfiets of scooter met een bromfietsverzekering. De bromfietsverzekering dekt in ieder geval de schade die u met dit 'motorrijtuig' aan derden kunt toebrengen. Ook is het mogelijk om onder andere diefstal van de bromfiets en schade aan de bromfiets door een aanrijding (ook als u daaraan zelf schuldig bent) mee te verzekeren.

Waarvoor bent u verzekerd?

Met een bromfiets-, scooter- of motorverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u met uw voertuig veroorzaakt en, afhankelijk van de gekozen verzekering, voor schade aan uw eigen voertuig. Er zijn drie soorten verzekeringen:

WA-verzekering
Als u onbedoeld schade veroorzaakt met uw bromfiets, scooter of motor bent u wettelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen, zowel voor materiële schade als voor letselschade. U bent daarom verplicht een WA-verzekering af te sluiten.
Het WA-risico is vaak niet gedekt als u met uw bromfiets koeriersdiensten verricht. Dit geldt bijvoorbeeld voor pizzabezorgers. Gebruik uw eigen bromfiets dus niet voor uw werk.

Cascoverzekeringen
Als u ook schade of diefstal van uw voertuig vergoed wilt krijgen, kies dan naast de WA-verzekering ook voor een cascoverzekering. Er zijn twee soorten cascoverzekeringen:

Beperkt casco

  • Schade aan uw motorrijtuig door een aanrijding, ook als u daar zelf schuldig aan bent.
  • Schade door diefstal. Let op! Het diefstalrisico van bromfietsen en scooters is hoog. Dit risico is daarom lastig te verzekeren. Er geldt vaak een hogere premie en een hoger eigen risico.

Volledige cascoverzekering

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een volledige cascodekking ('allriskverzekering'). Binnen deze verzekering heeft u dezelfde dekking als de beperkt cascoverzekering. Daarbovenop zijn de volgende zaken verzekerd: schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, diefstal, joyriding, botsing met loslopende dieren, schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan, te water of van de weg geraken, etc.

Accessoires

U kunt ook accessoires meeverzekeren. Daarvoor betaalt u wel extra premie. Accessoires dalen jaarlijks in waarde. Het is daarom verstandig om regelmatig na te gaan of dat deel van de verzekering nog wel lonend is.

Opgevoerde bromfiets of scooter

Als uw bromfiets of scooter is opgevoerd en u doet mee aan het verkeer, bent u strafbaar. Bovendien wordt schade aan een opgevoerde bromfiets of scooter niet vergoed.

De premie

De premie van uw bromfiets- of scooterverzekering bestaat uit een WA-gedeelte en een cascogedeelte. Deze worden apart berekend.

Voor het bepalen van de WA-premie is van belang:

  • Wel of geen versnellingen (met versnellingen is de WA-premie meestal hoger)
  • Leeftijd van de bestuurder

De cascopremie hangt af van:

  • Cataloguswaarde
  • Dekking
  • Leeftijd van de bestuurder (soms)